‘Disruptive Innovation’

IT ondernemers richten zich vaak op technologische verbetering. Als deze leidt tot een nieuwe markt en een nieuwe waardeketen dan is er sprake van ‘disruptive innovation’.

Is er bij de technologische verbetering geen sprake van een nieuwe markt of waardeketen? Dan noemt men dit ‘sustaining innovation’.

Het bovenstaande onderscheid is relevant voor de strategie die de IT ondernemer volgt. Bij ‘disruptive innovation’ past ‘Blue Ocean Strategy’. Bij ‘sustaining innovation’ is ‘Red Ocean’ strategie meer op zijn plaats.

Achtergrond informatie: Harvard Business School over Disruptive Innovation en Blue Ocean strategy.